Xếp hạng môi trường kinh doanh 2018: New Zealand lại dẫn đầu

Xếp hạng môi trường kinh doanh 2018: New Zealand lại dẫn đầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo về xếp hạng môi trường kinh doanh – Doing Business 2018, với kết quả là New Zealand một lần nữa dẫn đầu trong 190 quốc gia được đánh giá.

WB xếp hạng môi trường kinh doanh được dựa trên 10 chỉ số gồm: thành lập doanh nghiệp; xin cấp phép xây dựng; tiếp cận điện năng; đăng ký tài sản; vay vốn; bảo vệ nhà đầu tư nhỏ; nộp thuế; giao thương quốc tế; thực thi hợp đồng; xử lý khi mất khả năng thanh toán.

Hãy cùng xem infographic dưới đây để tìm hiểu vì sao New Zealand liên tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng này nhé.

 

Nguồn: The World Bank