Thời gian xét Visa New Zealand 2017

Thời gian xét Visa New Zealand 2017

Thời gian xét duyệt Visa tùy thuộc vào đương đơn có nộp đầy đủ hồ sơ mà INZ (New Zealand Immigration) cần hay không, loại hình visa (visitor, business, work, …). Ngoài ra, tùy vào thời điểm trong năm, mùa cao điểm hoặc thấp điểm mà thời gian xử lý có thể nhanh hay chậm.

Theo thông tin chính thức của INZ, thời gian cần thiết để xét duyệt visa như sau:

Thời gian không bao gồm ngày nghỉ và lễ.

Resident visa applications

Cập nhật 08/2017

Nguồn: New Zealand Immigration

Newland Investment Consulting
Tư Vấn Đầu Tư New Zealand