Chấm điểm Entrepreneur Work Visa

Cung cấp thông tin

Visa kinh doanh

Tối thiểu 120 điểm

0 điểm

THỬ CHẤM ĐIỂM

Để có thể định cư New Zealand thông qua hình thức đầu tư kinh doanh, bạn cần phải đạt ít nhất 120 điểm theo thang điểm của Bộ di trú New Zealand. Bạn có thể thử chấm điểm cho mình thông qua bảng câu hỏi phía dưới. Kết quả sẽ được gửi về email bạn cung cấp. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn cần sự tư vấn chi tiết hơn: info@newlandvietnam.vn.

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ BẮT ĐẦU TÍNH ĐIỂM

Số tiền đầu tư tối thiểu

Nếu bộ di trú đồng ý xóa bỏ yêu cầu về số tiền đầu tư tối thiểu, bạn sẽ không được tính điểm cho phần này.

Bộ di trú chỉ xem xét xóa bỏ yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu nếu thỏa đồng thời 2 điều kiện sau:

  • doanh nghiệp của bạn thuộc lĩnh vực khoa học, ICT hoặc các ngành nghề có giá trị xuất khẩu cao khác.
  • doanh nghiệp của bạn thể hiện sự mới mẻ cao hoặc có triển vọng phát triển trong thời gian ngắn.

Kinh nghiệm kinh doanh Chỉ chọn 1

Để đạt điểm cho phần này, kinh nghiệm làm việc của bạn phải đáp ứng:

  • làm việc trong một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp có ít nhất 5 nhân viên toàn thời gian hoặc hoặc doanh thu hàng năm đạt ít nhất 1 triệu NZD
  • đóng vai trò là người lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, thay đổi trong việc quản lý và định hướng.
  • có liên quan đến việc kinh doanh mà bạn dự tính mở ở New Zealand.

Mang lại lợi ích cho New Zealand Chọn tối đa 2

Khi nộp đơn, bạn sẽ phải giải thích tại sao sản phẩm hay dịch vụ của bạn là "độc nhất" hoặc "mới" tại New Zealand.

Sản phẩm hoặc dịch vụ là "độc nhất", nếu:

  • là loại duy nhất tại New Zealand
  • không hiện hữu tại địa phương bạn mở doanh nghiệp của bạn tại New Zealand.

Sản phẩm hoặc dịch vụ là "mới", nếu nó tạo ra::

  • một sự cải thiện đáng kể hoặc một dòng sản phẩm không được cung cấp bởi các doanh nghiệp hiện hữu cùng ngành ở New Zealand hay tại địa phương bạn dự tính mở doanh nghiệp của mình, hoặc
  • một sự cải thiện sẽ đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế New Zealand trong vòng 3 năm tới.

Tuổi tác

Nếu bạn 60 tuổi trước khi nộp đơn, bạn sẽ không được tính điểm cho phần này.

Địa điểm kinh doanh

Khi bạn nộp đơn, bạn phải nộp kế hoạch kinh doanh có thông tin chi tiết địa điểm kinh doanh của bạn.