Mua cổ phần

Hãy email hoặc

Mua cổ phần

Hình thức đầu tư này giống với hình thức Thành lập doanh nghiệp, và cũng được cấp Entrepreneur Work Visa cùng các điều kiện, yêu cầu và quyền lợi đi kèm: vẫn phải đầu tư tối thiểu 100.000 đô New Zealand và đạt ít nhất 120 điểm, tạo ít nhất 03 công việc làm. Sự khác biệt duy nhất là thay vì phải mở mới một business mới tại New Zeland thì Bạn phải mua lại tối thiểu 25% phần hùn của một business đã tồn tại và hoạt động tại New Zealand ít nhất 02 năm và tạo thêm ít nhất 03 việc làm mới.

 

Nếu có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng tìm kiếm cho Bạn những business tương tự như lĩnh vực mà Bạn đã có kinh nghiệm cũng như nằm trong khả năng tài chính mong muốn để đầu tư.  Xin lưu ý là không phải mua business nào cũng được cơ quan di trú chấp thuận nên nếu có dự định thông qua việc đầu tư này để có Resident, Bạn nên để chúng tôi kiểm tra và tư vấn.

 

Mặt khác, việc mua lại cổ phần của một business do người lạ vận hành và quản trị sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó có thể rút ngắn thời gian có Resident như việc đầu tư vào các dự án kinh doanh của chúng tôi.

 

Để có thể hiểu rõ thêm về Entrepreneur Work Visa, xin xem phần giới thiệu về loại hình đầu tư Thành lập doanh nghiệp và liên hệ chúng tôi để được tư vấn rõ về các rủi ro và thuận lợi của phương thức này.

Các thông tin trên được cập nhật đến tháng 05-2017.