Đầu tư định cư diện doanh nhân

Thành lập doanh nghiệp

 

Loại hình đầu tư này có nghĩa là Bạn sẽ phải mở mới một việc kinh doanh (business) tại New Zealand mà hình thức phổ biến nhất là doanh nghiệp với số tiền đầu tư ít nhất 100.000 đô New Zealand và phải đạt ít nhất 120 điểm trên thang điểm di trú (Bạn có thể tự chấm điểm cho mình ở đây).

 

Khi được chấp thuận, Bạn sẽ được cấp một VISA tạm có thời hạn 12 tháng, trong thời hạn này Bạn phải tiến hành thành lập doanh nghiệp như đã cam kết, khi đó Bạn sẽ được đổi sang Visa doanh nhân – ENTREPRENEUR WORK VISA (EWV) có hiệu lực 24 tháng. Trong suốt khoảng thời gian trên, Bạn không bắt buộc sinh sống cố định toàn thời gian tại New Zealand.

 

Sau 03 năm kể trên, nếu business của Bạn hoạt động có lợi nhuận như dự kiến thì Bạn sẽ đủ điều kiện để được cấp Resident Visa (tương tự như thẻ xanh của Hoa Kỳ). Điểm quan trọng là trong kế hoạch kinh doanh Bạn phải chỉ ra được rằng việc kinh doanh của Bạn có thể hiệu quả, mang lại giá trị và tạo ra công ăn việc làm. Người đứng đơn chính chỉ có thể làm việc cho chính mình theo công việc ghi trên visa, song người đi kèm thì không bắt buộc.

 

Hình thức đầu tư này đặc biệt thích hợp với những ai đã có kinh nghiệm kinh doanh hoặc quản lý cao cấp. Để giảm bớt những căng thẳng và rủi ro cho khách hàng khi kinh doanh tại một môi trường hoàn toàn mới, NEWLAND New Zealand có sẵn các dịch vụ hỗ trợ tiền VISA (khảo sát, tư vấn tính khả thi, luật pháp, thuế vụ…) và hậu VISA (hỗ trợ vận hành, giám sát, tư vấn thuê mướn lao động…) cho business của Bạn.

 

Ngoài ra, NEWLAND chúng tôi có sẵn một số dự án kinh doanh đáp ứng hoàn toàn các đòi hỏi của cơ quan di trú New Zealand cũng như khả thi về mặt tài chính; Bạn có thể đầu tư vào những dự án này thay vì tự mình mở business mới. Cách thức này sẽ chia sẻ rủi ro và giúp loại bỏ những trở ngại về văn hóa, pháp lý, thời gian…. so với việc tự mình kinh doanh. Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm về các dự án này.

 

Và cuối cùng, nếu không muốn chờ đủ 03 năm để có Resident Visa? chúng tôi có thể tư vấn cho Bạn cách thức có được Thường Trú nhân nhanh hơn.

Mua cổ phần

 

Hình thức đầu tư này giống với hình thức Thành lập doanh nghiệp, và cũng được cấp Entrepreneur Work Visa cùng các điều kiện, yêu cầu và quyền lợi đi kèm: vẫn phải đầu tư tối thiểu 100.000 đô New Zealand và đạt ít nhất 120 điểm, tạo ít nhất 03 công việc làm. Sự khác biệt duy nhất là thay vì phải mở mới một business mới tại New Zealand thì bạn phải mua lại tối thiểu 25% phần hùn của một business đã tồn tại và hoạt động tại New Zealand ít nhất 02 năm và tạo thêm ít nhất 03 việc làm mới.

 

Nếu có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng tìm kiếm, thẩm định cho bạn những business tương tự như lĩnh vực mà bạn đã có kinh nghiệm cũng như nằm trong khả năng tài chính mong muốn để đầu tư.  Xin lưu ý là không phải mua business nào cũng được cơ quan di trú chấp thuận nên nếu có dự định thông qua việc đầu tư này để có Resident, bạn nên để chúng tôi kiểm tra và tư vấn.

Để có thể hiểu rõ thêm về Entrepreneur Work Visa, xin xem phần giới thiệu về loại hình đầu tư Thành lập doanh nghiệp và liên hệ chúng tôi để được tư vấn rõ về các rủi ro và thuận lợi của phương thức này.

 

Các thông tin trên được cập nhật đến tháng 01-2018. 

 

Loại hình này có ưu điểm:

 

– Số tiền đầu tư so với các nước khác như Úc, Hoa Kỳ, Canada thấp hơn nhiều, chỉ cần đầu tư từ 70.000 USD.

– Số việc làm mới cần tạo ra thấp.

– Lập tức được hưởng các quyền lợi giáo dục cho con cái.

– Visa được duyệt trong thời gian ngắn và bạn chỉ cần điều hành doanh nghiệp đó trong vòng hai năm.

– Không bắt buộc phải sinh sống toàn thời gian tại New Zealand.

– Khi có Entrepreneur Work Visa, vợ/chồng hoặc bạn đời và con cái dưới 19 tuổi được hưởng đầy đủ chính sách an sinh xã hội của New Zealand.

Các doanh nhân tại Việt nam có nhu cầu đầu tư sang New Zealand cho mục đích định cư hoặc kinh doanh thuần túy, không chỉ cần một lộ trình Visa thuần túy, mà còn cần xét đến nhiều yếu tố khác như pháp lý, các nghĩa vụ tài chính, tính khả thi và quản trị rủi ro đầu tư.

Chỉ có kiến thức về di trú không thôi chưa đủ mà cần phải có hiểu biết của một doanh nhân và kiến thức của một chuyên gia tài chính.