Bộ di trú New Zeland thông báo thay đổi nhiều lệ phí

Bộ di trú New Zeland thông báo thay đổi nhiều lệ phí

Từ 05/11/2018, rất nhiều lệ phí đã được bộ di trú NZ thay đổi. Các khoản phí này được xem xét thay đổi thường  xuyên để đảm bảo phán ánh đúng các chi phí cung cấp dịch vụ, theo INZ.

Ảnh: mức phí mới cho các loại visa phổ biến.