Blog

New Zealand vừa công bố kế hoạch đánh thuế đối với tất cả du khách nước ngoài nhằm đầu tư vào hạ tầng phục vụ du lịch đang bùng nổ. Theo luật mới, mỗi du khách...